Villkor & sekretess

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Sian Zeng. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Sian Zeng. Sian Zeng erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.
Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Servicevillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare på webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.
Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.
Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på den här sidan. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.
Vår butik finns på Shopify Inc. De ger oss e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst ålder i ditt land eller din provins där du är bosatt, eller att du är ålder för majoritet i ditt land eller din provins där du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina mindre anhöriga att använda den här webbplatsen. Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller vid användning av Tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss . Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

AVSNITT 3 - NÖJAKTIGHET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLIGHET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten när som helst att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, upphävande eller upphörande av tjänsten.

 

AVSNITT 5 - PRODUKTER

Vissa produkter kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.
Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg är korrekt.
Våra tapeter tillverkas i satser som kan få färger att variera från sats till sats. Av den anledningen, notera batchnumret för din beställning om du kan behöva en extra rulle eller en ny rulle i framtiden. Vi håller normalt några rullar från varje sats så att vi kan skicka en matchande rulle till dig om det behövs.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att några fel i tjänsten kommer att korrigeras.

 

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
För mer information, se vår returpolicy.

 

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över. Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”som det är” och “som tillgängligt” utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar som helst som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av relevant (a) tredjepartsleverantör (er).
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

 

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på den här webbplatsen kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredjepartswebbplatser. Vänligen granska tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

 

AVSNITT 9 - KOMMENTARER FÖR ANVÄNDARE, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNEN

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .
Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.

 

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

 

AVSNITT 11 - FEL, FAKTIKER OCH UTSLÄPP

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .
Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

AVSNITT 12 - FÖRBUDA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

 

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, intygar eller garanterar att din användning av vår tjänst är oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) "som det är" och "som tillgängligt" för din användning, utan någon garanti eller villkor av något slag, varken uttryckligt eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
I inget fall ska Sian Zeng, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som anskaffats med tjänsten, eller för något annat krav på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

 

AVSNITT 14 - SKADELÖSNING

Du samtycker till att skada, försvara och hålla Sian Zeng och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, oskadliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

 

AVSNITT 15 - SEVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska denna bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Service, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

 

AVSNITT 16 - AVSLUTNING

Parternas skyldigheter och skulder före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa användarvillkor gäller såvida inte du eller oss upphör att gälla. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp avtalet när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med datum för uppsägning, och / eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

 

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenheten att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, som ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikationer och förslag , oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

 

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.

 

AVSNITT 19 - FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTVILLKOREN

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av ändringar i dessa Användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

 

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@sianzeng.com.

 

Avbryta ditt köp och vår returpolicy

Vi strävar efter att behaga våra kunder genom att tillhandahålla vackra produkter av hög kvalitet. Vi förstår dock att när du köper online kan det vara svårt att visualisera produkterna personligen och du kan ändra dig när du mottar din beställning.
Om du vill returnera din beställning erbjuder vi en "nedkylningsperiod" på 30 dagar efter den första dagen efter att du mottagit din Sian Zeng-beställning. För att avbryta din beställning under den här tiden, vänligen maila info@sianzeng.com med kvitto eller inköpsbevis. Produkten måste returneras, på egen bekostnad, inom 30 dagar efter att du avbeställt e-postmeddelandet. För att vara berättigad till retur måste din artikel vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Om produkten returneras i gott skick inom 30 dagar efter ditt e-postmeddelande får du återbetalning för det pris du betalat. Om du inte returnerar produkten i gott skick inom 30 dagar efter din e-post är du ansvarig för betalningen. Observera att om du fick rabatt på köpet får du tillbaka det rabatterade priset.
Alla portokostnader eller tullkostnader som uppstår när du returnerar dina varor kommer att kosta dig själv. Vi återbetalar endast originalkostnadskostnaderna i händelse av ett fel av oss eller i händelse av felaktiga varor.
Om en beställning avvisas av kunden eller information som inte lämnats till tulltjänstemännen för att tullklarera, efter att beställningen har skickats, kommer en återbetalning att ges efter fraktavgifter och eventuella tullavgifter som debiteras Sian Zeng. Om porto och tull som Sian Zeng betalar överstiger ordervärdet är kunden skyldig att betala skillnaden.

 

Misslyckade leveranser

Om din beställning skickas med ett kurirföretag får du en spårningskod. Det är kundens ansvar att spåra paketet. Om ingen är tillgänglig för att skriva under leveransen när den anländer till den överenskomna leveransadressen lämnar kuriren ett telefonkort som beskriver hur man ordnar en återleverans. Om du försöker leverera utan att lyckas vid ytterligare två tillfällen kommer varorna att returneras till onlineavdelningen och återbetalning kommer att ges efter fraktavgifter och eventuella tullavgifter som debiteras Sian Zeng. Om porto och tull som Sian Zeng betalar överstiger ordervärdet är kunden skyldig att betala skillnaden. Vi återbetalar endast originalkostnadskostnaderna i händelse av ett fel av oss eller i händelse av felaktiga varor.
Vi kan inte ordna att leveranser av Sian Zeng-produkter lämnas kvar hos en granne eller liknande förfrågningar; alla leveranser måste undertecknas på den leveransadress du anger till oss som en del av din beställning. Observera att vi inte kan vara ansvariga för beställningar som försvinner efter leverans.

 

Internationella tullar

Beställningar för leverans till länder utanför Europeiska unionen kan vara föremål för skatter och / eller tullar. Det är kundens ansvar att betala dessa skatter, tullavgifter och tillhandahålla nödvändiga dokument eller information för att rensa tullen och för att beställningen når kunden. Kunden ansvarar också för att de beställda artiklarna kan importeras med hänsyn till gällande lagar i destinationslandet. Vi rekommenderar att kunden kontaktar deras lokala tullmyndigheter för mer information.

 

Försäljningsartiklar

Endast ordinarie priser kan återbetalas, tyvärr kan försäljningsartiklar inte återbetalas.

 

Gåvor

Om varan märktes som en gåva när den köptes och skickades direkt till dig får du en presentkredit för värdet av din retur. När den returnerade artikeln har mottagits skickas ett presentkort till dig.
Om objektet inte var märkt som en gåva när det köptes, eller om presentgivaren hade skickat beställningen till sig själv för att ge dig senare, skickar vi en återbetalning till presentgivaren och han får reda på din retur.

 

Behandlar din återbetalning

När din retur är mottagen och inspekterad skickar vi ett e-postmeddelande för att meddela dig att vi har fått din returnerade artikel. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på din återbetalning.
Om du är godkänd kommer din återbetalning att behandlas och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod inom en viss mängd dagar.

 

Sena eller saknade återbetalningar (om tillämpligt)

Om du inte har fått någon återbetalning ännu, kontrollera först ditt bankkonto igen. Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag, det kan ta lite tid innan din återbetalning publiceras officiellt. Nästa kontakta din bank. Det tar ofta lite behandlingstid innan en återbetalning bokförs. Om du har gjort allt detta och fortfarande inte har fått din återbetalning, vänligen kontakta oss på info@sianzeng.com.

 

Frakt

För att returnera din produkt ska du skicka din produkt till: 18-22 Creekside London GB SE8 3DZ
Du är ansvarig för att betala dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnader återbetalas inte. Om du får en återbetalning dras kostnaden för returfrakt från din återbetalning.
Beroende på var du bor kan det ta olika tid innan din utbytta produkt når dig.
Om du fraktar en vara över £ 50 bör du överväga att använda en spårbar frakttjänst eller köpa fraktförsäkring. Vi garanterar inte att vi får din returnerade artikel.

 

Felaktiga / skadade föremål

Vi strävar efter att kontrollera alla artiklar före leverans, men om en artikel kommer felaktigt eller skadad under transport, vänligen maila oss påinfo@sianzeng.comomedelbart (inom 48 timmar efter mottagandet) med bifogade bilder som visar skadan. Om varan skadades under transporten, skicka oss också en bild av den skadade förpackningen.
Vänligen skicka tillbaka dina defekta / skadade artiklar till oss så återbetalar vi din porto och skickar tillbaka ersättningsartikeln till dig.
Innan du skär och hänger denna tapet, se till att alla rullar har samma partinummer och stil och att de är i gott skick. Om en rulle är defekt, vänligen returnera den med etiketten till oss. Det är dekoratörens ansvar att se till att tapeten är korrekt och under hängningen att kontrollera att det inte finns några synliga fel. När tapeten eller fodret har hängts kan vi inte ta något ansvar för fel eller felaktigt utförd upphängning av fodret eller tapeten.

 

Vår adress:

Sian Zeng
Studio 112
18-22 Creekside
London SE8 3DZ
Storbritannien

 

INTEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy beskriver hur din personliga information samlas in, används och delas när du besöker eller gör ett köp från www.sianzeng.com ("webbplatsen").

PERSONLIG INFORMATION VI SAMLAR IN

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och några av de cookies som är installerade på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlar vi också in information om de enskilda webbsidor eller produkter som du visar, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen. Vi hänvisar till denna automatiskt samlade information som “Enhetsinformation”.
Vi samlar in enhetsinformation med hjälp av följande tekniker:
- ”Cookies” är datafiler som placeras på din enhet eller dator och innehåller ofta en anonym unik identifierare. Mer information om cookies och hur du inaktiverar cookies finns på http://www.allaboutcookies.org.
- "Loggfiler" spårar åtgärder som sker på webbplatsen och samlar in data inklusive din IP-adress, webbläsartyp, internetleverantör, hänvisnings- / utgångssidor och datum- / tidsstämplar.
- "Web beacons", "tags" och "pixels" är elektroniska filer som används för att spela in information om hur du surfar på webbplatsen.
Dessutom när du gör ett köp eller försöker göra ett köp via webbplatsen samlar vi in ​​viss information från dig, inklusive ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer, Paypal e-postadresser), e-postadress och telefonnummer. Vi hänvisar till denna information som "Orderinformation".
E-postmarknadsföring: Med ditt uttryckliga samtycke kan vi skicka e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.
När vi pratar om "Personlig information" i denna sekretesspolicy, pratar vi både om enhetsinformation och orderinformation.

 

HUR ANVÄNDER VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Vi använder beställningsinformationen som vi generellt samlar in för att fullfölja alla beställningar som görs via webbplatsen (inklusive behandling av din betalningsinformation, ordning för frakt och förse dig med fakturor och / eller orderbekräftelser). Dessutom använder vi denna orderinformation för att:
- Kommunicera med dig;
- Kontrollera våra beställningar för potentiell risk eller bedrägeri; och
- När du överensstämmer med de preferenser du har delat med oss, ge dig information eller reklam som rör våra produkter eller tjänster.
Vi använder enhetsinformationen som vi samlar in för att hjälpa oss att söka efter potentiell risk och bedrägeri (i synnerhet din IP-adress) och mer allmänt för att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder surfar och interagerar med webbplatsen och för att bedöma framgången för våra marknadsförings- och reklamkampanjer).

 

DELA DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi delar din personliga information med tredje part för att hjälpa oss att använda din personliga information, som beskrivs ovan. Till exempel använder vi Shopify för att driva vår onlinebutik - du kan läsa mer om hur Shopify använder din personliga information här: https://www.shopify.com/legal/privacy. Vi använder också Google Analytics för att hjälpa oss förstå hur våra kunder använder webbplatsen - du kan läsa mer om hur Google använder din personliga information här: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Du kan också välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Slutligen kan vi också dela din personliga information för att följa gällande lagar och förordningar, för att svara på en stämning, sökorder eller annan laglig begäran om information vi får eller för att på annat sätt skydda våra rättigheter.

 

UPPFÖRANDE ANNONSERING

Som beskrivits ovan använder vi din personliga information för att förse dig med riktade annonser eller marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. För mer information om hur riktad reklam fungerar kan du besöka Network Advertising Initiatives (”NAI”) utbildningssida på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Du kan välja bort riktad reklam genom att använda länkarna nedan:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
- [[INKLUDERA OPT-OUT-LÄNKAR FRÅN VILKA TJÄNSTER SOM ANVÄNDS]]
Dessutom kan du välja bort vissa av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliance: s opt-out portal på: http://optout.aboutads.info/.

 

SPÅRA INTE

Observera att vi inte ändrar vår webbplats datainsamling och användningspraxis när vi ser en Spåra inte-signal från din webbläsare.

 

DINA RÄTTIGHETER

Om du är bosatt i Europa har du rätt att få tillgång till personlig information som vi har om dig och att be om att din personliga information korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du vill utöva denna rättighet, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen nedan.
Dessutom, om du är bosatt i Europa noterar vi att vi behandlar din information för att fullgöra avtal som vi kan ha med dig (till exempel om du gör en beställning via webbplatsen), eller på annat sätt för att fullfölja våra legitima affärsintressen som anges ovan. Observera dessutom att din information kommer att överföras utanför Europa, inklusive till Kanada och USA.

 

UPPBEVARING AV DATA

När du gör en beställning via webbplatsen kommer vi att behålla din orderinformation för våra register såvida inte du ber oss ta bort denna information.

 

ÄNDRINGAR

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla till exempel förändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regleringsmässiga skäl.

 

SAMTYCKEÅLD

Genom att använda den här webbplatsen förklarar du att du är minst åldersgränsen i din delstat eller provins där du är bosatt, eller att du är åldersgränsen i din stat eller bosättningsland och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta någon av dina mindre anhöriga att använda den här webbplatsen.

 

KONTAKTA OSS

För mer information om vår integritetspraxis, om du har frågor eller om du vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post på info@sianzeng.com eller via e-post med hjälp av informationen nedan:
Sian Zeng
[Re: Sekretessansvarig]
18-22 Creekside London GB SE8 3DZ