Innehållsdelning T & C

Innehållsdelningsvillkor

Genom att ge ditt samtycke till oss att dela ditt foto (er) med vår produkt (er), håller du med om våra villkor. Detta ger Sian Zeng Ltd tillåtelse att dela ditt foto på alla Sian Zeng Ltd-ägda sociala medieplattformar (inklusive men inte begränsat till Instagram, Facebook och Pinterest), hemsida och andra marknadsföringskanaler och beviljar Sian Zeng Ltd en icke-exklusiv, evig, Oåterkallelig, Assialgable, underlicenserbar licens att använda fotot på detta sätt.
Från tid till annan väljer Sian Zeng Ltd Marketing Department, tillsammans med någon av våra auktoriserade tjänsteleverantörer innehåll från tredjepartsplattformar ("användargenererat innehåll") som ska användas i främjandet av våra produkter genom Sian Zeng Ltd media och marknadsföring . Det innehåll som valts av oss kommer att användas i enlighet med dessa villkor. Det är inte nödvändigt för dig att köpa något från Sian Zeng Ltd för att bidra till Sian Zeng Ltd media och marknadsföring.

 

Hur kommer vi att kontakta dig för samtycke?

När vi vill använda ditt innehåll på det här sättet kommer vi att kontakta dig antingen via e-post eller på våra sociala medieplattformar för att be om ditt samtycke. Efter att ha godkänt för att tillåta Sian Ltd att använda ditt innehåll på det här sättet, godkänner du att vara bunden av dessa villkor i förhållande till innehåll som du har släppt till oss.
Om vi ​​inte får ett svar inom 7 dagar från det datum vi kontaktade dig, kommer vi att anta att du inte samtycker för oss att använda ditt innehåll på detta sätt och ditt innehåll kommer inte att användas i Sian Zeng Ltd Media och Marketing.

 

Vad håller jag med om?

Genom att samtycka till våra användarvillkor erkänner du att ditt innehåll kan visas på Sian Zeng Ltd media och marknadsföring. Du behåller det juridiska ägandet av ett foto du ger ditt samtycke till Sian Zeng Ltd att dela, men du ger tillstånd till Sian Zeng Ltd att använda fotot på Sian Zeng Ltds webbsidor och i Sian Zeng Ltd-reklam, marknadsföring och reklammaterial, utan kompensation eller föregående meddelande med hjälp av media eller distributionsmetoder.
Sian Zeng Ltd kan använda, redigera, ändra, reproducera, översätt, publicera, eller skapa derivatverk på vårt eget gottfinnande.
Du accepterar att vi kan välja att inte använda ditt innehåll eller för att ta bort ditt innehåll från Sian Zeng Ltd media och marknadsföring när som helst.
Du godkänner att du inte får någon betalning eller någon annan ersättning om vi använder ditt innehåll på detta sätt.
Du ger också Sian Zeng Ltd rätt att använda ditt användarnamn, riktigt namn, bild, likhet, bildtext eller annan identifierande information i samband med användningen av något av dina foton som visas på våra webbsidor. Vi kommer bara att använda personlig information som tillhandahålls av dig för att skicka ditt innehåll, om du inte ger ditt samtycke till att vi ska använda din personliga information för alla andra överenskomna ändamål. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till Sian Zeng Ltds samling och bearbetning av dina personuppgifter som beskrivs i Sian Zeng Ltds sekretesspolicy.
Genom att ge ditt samtycke garanterar du och representerar det (i) du äger rättigheterna till fotot eller, om fotot är föremål för tredje parts rättigheter, att du har alla nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke och behörigheter att publicera fotot och bidrag De nödvändiga rättigheterna, och (ii) du är över 18 år. I den utsträckning som tillåts enligt lag är du också överens om att avstå från dina moraliska rättigheter i förhållande till några uppladdade bilder.

 

Tredje parts webbplatser

Ditt samtycke ger också tillstånd för Sian Zeng Ltd för att ladda upp bilden till vår Image Bank, en del av vår hemsida, åtkomst och nedladdad från tredjepartsanvändare, till exempel press- och online-bloggare. För att komma överens om vår användning av dina bilder på det här sättet erkänner du att dessa tredjepartsanvändare kan använda dina bilder över sina sociala medier, webbplatser och publikationer (tryck och online).
Observera också, medan Sian Zeng Ltd kan ta bort bilder från Sian Zeng Ltd-webbplatsen, kan Sian Zeng Ltd inte, det är inte heller Sian Zeng Ltd ansvarig för att ta bort några bilder som delas eller publiceras av tredje part på tredje parts webbplatser som är Inte under Sian Zeng Ltds kontroll.
Om du vill anmäla ett foto som delas på en tredje parts webbplats, bör du kontakta den tredje parten eller tredje parten direkt.
Om du inte vill ha ditt innehåll som används på det här sättet, men du är överens om att vi ska använda dina bilder på våra egna plattformar, ange detta i ditt svar. Om du bara säger att du är överens, kommer vi att registrera detta som samtycke för båda delarna av detta avtal.

 

Sian Zeng bildbibliotek Användarvillkor

Bilder från Sian Zeng-bildbiblioteket får endast användas för att marknadsföra Sian Zeng-produkter. Om du inte är en handelspartner är det inte tillåtet att använda någon bild utan att uttryckligen nämna Sian Zeng och de andra lagmedlemmarna listade på bildfilen.
Bilder får inte distribueras till en tredje part. Den person, företag eller organisation som hämtar bilden är ansvarig för att säkerställa överensstämmelse med [användarvillkor].
Det är ett brott mot upphovsrätten / mot våra användarvillkor för att reproducera alla bilder från det här biblioteket, för personliga eller kommersiella projekt.

 

Vad händer om jag har ett klagomål om ett foto eller vill ha ett foto borttaget?

Om du tror att ett uppladdat foto på våra webbsidor är olämpligt, stötande eller bryter mot någons juridiska rättigheter (t ex varumärke eller upphovsrättsintrång) kan du rapportera fotot genom att skicka ett mail till info@sianzeng.com.
Sian Zeng Ltd förbehåller sig rätten att ta bort bilderna från våra sociala medier, webbplats, bildbank eller marknadsföringsmaterial, av någon anledning.
Om du tar bort något av det innehåll du släpptes till oss från den tredje parts plattform som ursprungligen publicerades, så kommer det att tas bort från Sian Zeng Ltd media och marknadsföring, där du och våra tredje parts plattformar är länkade, med förbehåll för rimliga förseningar för tekniska skäl. Om ditt innehåll används av oss på tredje parts plattformar som inte är kopplade och som ett resultat, tas inte ditt innehåll automatiskt bort från Sian Zeng Ltd media och marknadsföring, och du skulle inte längre vilja att ditt innehåll delas på den relevanta Sian Zeng Ltd Plattformar, kontakta oss via e-post på info@sianzeng.com.
När vi har fått din e-post om att ta bort innehåll, kommer vi att granska din förfrågan och om vi är behaglig, kommer vi att ta bort ditt innehåll från Sian Zeng Ltd media och marknadsföring inom en rimlig tidsram.
Dessa villkor regleras av engelsk lag och eventuella tvister i förhållande till dem är föremål för de engelska domstolarnas exklusiva behörighet.