Innehållsdelning T & Cs

Villkor för innehållsdelning

Genom att ge ditt samtycke till att vi delar dina foton med våra produkter godkänner du våra villkor. Instagram, Facebook och Pinterest), webbplats och andra marknadsföringskanaler, och beviljar Sian Zeng Ltd en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, assiangable, underlicensierbar licens att använda fotot på detta sätt.det ger Sian Zeng Ltd tillstånd att dela ditt foto på alla sian Zeng Ltd ägda sociala medier (inklusive men inte begränsat till Instagram, Facebook och Pinterest), webbplats och andra marknadsföringskanaler, och beviljar Sian Zeng Ltd en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, assiangable, underlicensierbar licens att använda fotot på detta sätt.
Från tid till annan väljer sian Zeng Ltd marketing department, tillsammans med någon av våra auktoriserade tjänsteleverantörer, innehåll från tredje parts plattformar ("användargenererat innehåll") att använda i marknadsföringen av våra produkter via sian Zeng Ltd media och marknadsföring. Innehållet som valts av oss kommer att användas i enlighet med dessa Regler och villkor. Det är inte nödvändigt för dig att köpa något från Sian Zeng Ltd att bidra till Sian Zeng Ltd media och marknadsföring.

 

Hur kontaktar vi dig för samtycke?

När vi vill använda ditt innehåll på detta sätt kommer vi att kontakta dig antingen via e-post eller på våra sociala medieplattformar för att be om ditt samtycke. Efter att ha samtyckt till att tillåta Sian Ltd att använda ditt innehåll på detta sätt samtycker du till att vara bunden av dessa villkor i förhållande till innehåll som du har släppt till oss.
Om vi inte får ett svar inom 7 dagar från det datum vi först kontaktade dig, antar vi att du inte samtycker till att vi använder ditt innehåll på detta sätt och ditt innehåll kommer inte att användas i sian Zeng Ltd media och marknadsföring.

 

Vad går jag med på?

Genom att samtycka till våra villkor bekräftar du att ditt innehåll kan visas på sian Zeng Ltd media och marknadsföring. Du behåller det lagliga ägandet av ett foto som du ger ditt samtycke till att Sian Zeng Ltd delar, men du ger tillstånd för Sian Zeng Ltd att använda fotot på Sian Zeng Ltd: s webbsidor och i sian Zeng Ltd reklam, marknadsföring och reklammaterial, utan ersättning eller förvarning med hjälp av media eller distributionsmetoder.
Sian Zeng Ltd kan använda, Redigera, Ändra, reproducera, översätta, publicera eller skapa härledda verk efter eget gottfinnande.
Du accepterar att vi kan välja att inte använda ditt innehåll eller att ta bort ditt innehåll från Sian Zeng Ltd media och marknadsföring när som helst.
Du samtycker till att du inte kommer att få någon betalning eller någon annan ersättning om vi använder ditt innehåll på detta sätt.
Du ger också Sian Zeng Ltd rätt att använda ditt användarnamn, riktiga namn, bild, likhet, bildtext eller annan identifierande information i samband med användning av någon av dina bilder som visas på våra webbsidor. Vi kommer endast att använda personlig information som tillhandahålls av dig för att publicera ditt innehåll, om du inte ger ditt samtycke för oss att använda din personliga information för andra överenskomna ändamål. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till Sian Zeng AB: s samling och behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i Sian Zeng Ltd: s sekretesspolicy.
Genom att ge ditt samtycke garanterar DU och representerar att (i) du äger rättigheterna till fotot eller, om fotot är föremål för tredje parts rättigheter, att du har alla nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke och tillstånd att publicera fotot och bevilja nödvändiga rättigheter, och (ii) du är över 18 år. I den utsträckning lagen tillåter samtycker du också till att avstå från dina moraliska rättigheter i förhållande till uppladdade foton.

 

Tredje parts webbplatser

Ditt samtycke ger också tillstånd för Sian Zeng Ltd att ladda upp fotot till vår bildbank, en del av vår webbplats nås och laddas ner från av tredje part användare, såsom press och online bloggare. Genom att godkänna vår användning av dina bilder på detta sätt, bekräftar du att dessa tredjepartsanvändare kan använda dina bilder i sina sociala medier, webbplatser och publikationer (tryck och online).
Observera också, medan Sian Zeng Ltd kan ta bort bilder från Sian Zeng Ltd webbplats, Sian Zeng Ltd är oförmögen att, inte heller är Sian Zeng Ltd ansvarig för, avlägsnande av några bilder som delas eller publiceras av tredje part på tredje parts webbplatser som inte är under Sian Zeng Ltd: s kontroll.
Om du vill anmäla ett foto som delas på en tredjepartswebbplats bör du kontakta den tredje parten eller tredjepartswebbplatsen direkt.
Om du inte vill ha ditt innehåll använt på detta sätt, men du samtycker till att vi använder dina bilder på våra egna plattformar, vänligen specificera detta i ditt svar. Om du helt enkelt säger att du samtycker, registrerar vi detta som samtycke för båda delarna av detta avtal.

 

Vad händer om jag har ett klagomål om ett foto eller vill ha ett foto borttaget?

Om du anser att ett uppladdat foto på våra webbsidor är olämpligt, stötande eller bryter mot någons lagliga rättigheter (t.ex. varumärke eller upphovsrättsintrång) så kan du anmäla fotot genom att skicka ett e-postmeddelande till info@sianzeng.com.
Sian Zeng Ltd förbehåller sig rätten att ta bort bilderna från våra sociala medier, hemsida, Bildbank eller marknadsföringsmaterial när som helst, av vilken anledning som helst.
Om du tar bort något av det innehåll du släppte till oss från tredje part plattform det ursprungligen postades på, då det kommer att tas bort från Sian Zeng Ltd media och marknadsföring endast där du och våra tredje part plattformar är länkade, med förbehåll för rimliga förseningar av tekniska skäl. Om ditt innehåll används av oss på tredje parts plattformar som inte är länkade och som ett resultat av ditt innehåll inte automatiskt tas bort från Sian Zeng Ltd media och marknadsföring, och du vill inte längre att ditt innehåll ska delas på de relevanta Sian Zeng Ltd plattformar, vänligen kontakta oss via e-post på info@sianzeng.com.
När vi har fått din e-post begär borttagning av innehåll, kommer vi att granska din begäran och om det är angenämt, kommer vi att ta bort ditt innehåll från Sian Zeng Ltd media och marknadsföring inom en rimlig tidsram.
Dessa villkor regleras av engelsk lag och eventuella tvister i förhållande till dem omfattas av de engelska domstolarnas exklusiva behörighet.