Clematis Wallpaper-samling

Clematis Wallpaper Mural avbildas romantiska, handmålade blommor, som spillts över sidan av en trädgårdsmur som en scen ur en sovande skönhet, där tiden glider iväg och man kan fly till en magisk värld.